Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Citirea Psaltirii, vineri
Administrator: 02-03-2018 10:13:41 in Misiune

    Vineri, 2 martie 2018, s-au citit Psaltirea în biserica parohială, catismele 9 și 10. „Altceva ne invata cartile profetilor, altceva cele istorice, altceva Legea si altceva indemnurile date prin Proverbe. Cartea Psalmilor insa cuprinde in sine tot ceea ce este mai folositor in toate. Ea profetizeaza cele viitoare, insemneaza fapte istorice, da legi pentru viata, arata ce trebuie sa facem si, ca sa spunem intr-un singur cuvant, este o adevarata comoara de invataturi bune, punand la indemana fiecaruia, dupa sarguinta lui, tot ceea ce ii este de folos.” (Sf Vasile cel Mare)

   Psalmul 72

1. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepţi la inimă.

2. Iar mie, puţin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puţin a fost de nu s-au poticnit paşii mei.

3. Că am pizmuit pe cei fără de lege, când vedeam pacea păcătoşilor.

4. Că n-au necazuri până la moartea lor şi tari sunt când lovesc ei.

5. De osteneli omeneşti n-au parte şi cu oamenii nu sunt biciuiţi.

6. Pentru aceea îi stăpâneşte pe ei mândria şi se îmbracă cu nedreptatea şi silnicia.

7. Din răutatea lor iese nedreptatea şi cugetele inimii lor ies la iveală.

8. Gândesc şi vorbesc cu vicleşug, nedreptate grăiesc de sus.

9. Până la cer ridică gura lor şi cu limba lor străbat pământul.

10. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei şi găseşte că ei sunt plini de zile bune

11. Şi zice: "Cum? ştie aceasta Dumnezeu? Are cunoştinţă Cel Preaînalt?

12. Iată, aceştia sunt păcătoşi şi sunt îndestulaţi. Veşnic sunt bogaţi".

13. Iar eu am zis: "Deci, în deşert am fost drept la inimă şi mi-am spălat întru cele nevinovate mâinile mele,

14. Că am fost lovit toată ziua şi mustrat în fiecare dimineaţă".

15. Dacă aş fi grăit aşa, iată aş fi călcat legământul neamului fiilor Tăi.

16. Şi mă frământam să pricep aceasta, dar anevoios lucru este înaintea mea.

17. Până ce am intrat în locaşul cel sfânt al lui Dumnezeu şi am înţeles sfârşitul celor răi:

18. Într-adevăr pe drumuri viclene i-ai pus pe ei şi i-ai doborât când se înălţau.

19. Cât de iute i-ai pustiit pe ei! S-au stins, au pierit din pricina nelegiuirii lor.

20. Ca visul celui ce se deşteaptă, Doamne, în cetatea Ta chipul lor de nimic l-ai făcut.

21. De aceea s-a bucurat inima mea şi rărunchii mei s-au potolit.

22. Că eram fără de minte şi nu ştiam; ca un dobitoc eram înaintea Ta. Dar eu sunt pururea cu Tine.

23. Apucatu-m-ai de mâna mea cea dreaptă. Cu sfatul Tău m-ai povăţuit şi cu slavă m-ai primit.

24. Că pe cine am eu în cer afară de Tine? Şi afară de Tine, ce am dorit pe pământ?

25. Stinsu-s-a inima mea şi trupul meu, Dumnezeul inimii mele şi partea mea, Dumnezeule, în veac.

26. Că iată cei ce se depărtează de Tine vor pieri; nimicit-ai pe tot cel ce se leapădă de Tine.

27. Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului.


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator