Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Per pedes apostolorum
Administrator: 12-06-2017 10:52:18 in Misiune

 „Mergând pe urma voastră, sfinților toți, să putem cu bună cucernicie și fără prihană să săvârșim călătoria vieții celei pământești, învrednicindu-ne întru pocăință a ajunge la locașurile raiului cele preaslăvite și acolo, împreună cu voi, să preaslăvim pe Tatal și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, în vecii vecilor.” 

 În acest duh de comuniune cerească și de statornică pildă a credincioșiei adevărate, personificată de toți sfinții, duminică, 11 iunie 2017, s-a desfășurat în parohia Făurei întrunirea de rugăciune a Cercului pastoral pentru Taina Sfântului Maslu. În rugăciunea către Dumnezeu, sfinții ne sunt sprijinitori și frați mai mari, cu trecere la Atotmilostivul Dumnezeu.

 Rugați-vă pentru noi iubitorului de oameni Dumnezeu, ca să nu ne lase să rătăcim prin răspântiile păcatului, ci să ne lumineze mintea și inima cu lumina harului Său, ca întăriți fiind cu acest har, să putem, cealaltă vreme a vieții noastre, să umblăm pe cărarea cea dreaptă.

 


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator