Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
25 octombrie- Ziua Armatei Române
Administrator: 25-10-2016 08:00:42 in Misiune

  Alături de psalmi care invocă ajutorul divin pentru apărarea țării, a neamului, a credinței (Ps 17, Ps 27, Ps 44, Ps 73), pilda istorică a Sfântului Împărat Constantin cel Mare, ce a pus pe steaguri și pe scuturi semnul lui Hristos (Sfânta Cruce) biruind astfel, cu putere de sus, pe împăratul Maxențiu, este un puternic exemplu în lucrarea de apărare a țării.

  Rugăciunea ce se rostește la sfințirea steagului ostășesc pentru apărarea țării cuprinde pe scurt întreaga tradiție a Bisericii în privința jertfelniciei pentru valorile identitare naționale:

 „Atotputernice şi preaveşnice Dumnezeul nostru, Părintele Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Însuţi fiind Făcătorul a toată lumea şi binecuvântarea a toată făptura, caută cu ochiul Tău cel îndurat asupra noastră, a smeriţilor şi nevrednicilor robilor Tăi şi asupra rugăciunii noastre. Şi acest steag, pe care l‑am pregătit pentru apărarea ţării, cercetează‑l cu binecuvântarea Ta cea cerească. Binecuvintează‑l şi sfinţeşte‑l ca să fie credincioasei Tale oaste biruinţă asupra vrăjmaşilor şi fiind întărit cu paza Ta, să întoarcă în fugă cetele duşmanilor noştri şi totdeauna să se arate înfricoşător potrivnicilor neamului creştinesc. Iară credincioşilor Tăi, care nădăjduiesc spre Tine, să le fie nădejde de biruinţă, îndrăzneală şi tărie. Şi fiind înconjurat cu rugăciunile sfinţilor Tăi şi cu întrarmarea îngerilor, să se arate robilor Tăi semn de veselie şi de tărie, semn de biruinţă, de întărirea inimii şi de bărbăţie asupra pizmaşilor. Că Tu eşti Împăratul păcii şi Dumnezeul care sfărâmi războaiele şi dai tărie celor ce nădăjduiesc întru Tine, şi Ţie slavă înălţăm, împreună cu Unul Născut Fiul Tău şi cu Preasfântul şi bunul şi‑de‑viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

 Pe 25 octombrie 1944, în luptele care s-au dus la Carei, a fost eliberat ultimul colţ de pământ românesc. Din 1959 această dată a devenit Ziua Armatei Române.

  Monumentul Ostașului Român din Carei este opera sculptorului Vida Gheza și a arhitectului Anton Dâmboianu. Inaugurat în anul 1964, complexul monumental este realizat din piatră albă și are dimensiuni impresionante: deschiderea frontală de 18 m, adâncimea de 5 m și înălțimea de 12 m. Acest însemn comemorativ se compune din cinci elemente cu semnificații simbolice: un cap de țăran, o poartă cu incrustații asemănătoare celor care împodobesc porțile maramureșene (“poarta jertfelor”), o femeie plantând o floare, chipul unui ostaș și un obelisc asemănător turlelor bisericilor maramureșene. Pe acest obelisc este înscris următorul text: „Glorie ostașilor armatei romăne, căzuți în luptele pentru eliberarea patriei”.


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator