Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Apoftegmă despre dragoste
Administrator: 06-07-2016 07:48:49 in Cateheză

"Povestit-a un bătrân că, patru fraţi, s-au prins între ei ca să trăiască într-un suflet, împreună, în veacul acesta şi, iarăşi, împreună să se afle în ceruri, crezând în cuvântul Stăpânului, care zice: "Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ, în privinţa unui lucru, pe care îl vor cere, se va da lor, de către Tatăl Meu, Care este în Ceruri". (Matei 18, 19). Deci, trei dintre dânşii, petrecând în nevoinţă, se linişteau în pustie, iar, celălalt le slujea lor, pentru trebuinţele lor. Deci, s-a întâmplat că doi s-au sfârşit întru Hristos şi s-au dus la locul de odihnă, iar doi au rămas pe pământ, cel de ascultare, adică, şi unul din cei ce se linişteau. Şi, din invidia vrăjmaşului, cel din ascultare a căzut în desfrânare, lucru care s-a descoperit unuia din bătrânii, cei văzători cu mintea, pentru că, cei doi, ce se săvârşiseră, se rugau lui Dumnezeu, pentru cel din ascultare, zicând: "Fă ca fratele nostru să fie mâncat de un leu sau de altă fiară, ca, spălându-se de păcat, să vie în locul acesta, unde suntem noi şi să nu rămână neîmplinită înţelegerea noastră". Şi s-a întîmplat, pe când se întorcea fratele. după obicei, de la ascultare, să îl întâmpine pe el un leu, care căuta să-l omoare. Dar a cunoscut, ceea ce s-a întâmplat şi cel ce se liniştea, că i se descoperise lui. Şi, stătea la rugăciune, rugându-se lui Dumnezeu pentru fratele şi, îndată, s-a oprit leul. Deci, cei doi părinţi, care muriseră, mai înainte, se rugau lui Dumnezeu, zicând: "Ne rugăm ţie, Stăpâne, să fie mâncat de leu, ca să vie, împreună cu noi, întru fericirea aceasta, şi să nu asculţi, Sfinte, pe cel care se roagă pentru el, pe pământ". Iar bătrânul, de pe pământ, cu lacrimi, se ruga lui Dumnezeu, cu de-adinsul, ca să fie miluit fratele şi să se izbăvească de leu. Şi a ascultat Dumnezeu rugăciunea acestuia de pe pământ şi a zis către cei care erau în cer: "Cu dreptate este, să ascult pe acela de pe pământ, că voi, aici, sunteţi întru odihnă, fiind izbăviţi, de ostenelile şi strâmtorile vieţii, iar acela, obosit este, întru osteneala trupului, şi se luptă, încă, cu duhurile răutăţii, pentru aceea cu dragoste şi cu dreptate este, aceluia să-i dau darul". Deci, îndată, s-a depărtat leul, iar fratele, venind la chilie, a aflat pe bătrân, încă plângând, pentru el. Şi i-a povestit lui toate cele ce i s-au întâmplat şi a mărturisit păcatul, pe care l-a făcut şi, cunoscând că l-a miluit pe el Dumnezeu, s-a pocăit, şi, întru puţină vreme, a venit la măsura lui cea dintâi, ostenindu-se împreună cu el şi bătrânul. Apoi, a adormit şi el şi s-a descoperit bătrânului celui văzător cu mintea, că toţi patru s-au aşezat la un loc, după făgăduinţele cele nemincinoase ale Domnului nostru Iisus Hristos."


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator