Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Taina creștinătății- program catehetic duminical
Pr Gabriel Toma: 09-05-2016 08:41:31 in Cateheză
 
Cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă.” (1 Tim 3, 16)

„Credința creștina este învățătura lui Hristos despre cele mai însemnate taine ale ființei și ale vieții, învățătură pe care oamenii o pot primi numai prin credința în El, iar nu prin propriile stradanii.
 
  Care sunt cele mai însemnate taine ale ființei și ale vieții a căror cunoaștere dreaptă o are numai Hristos? 
   Acestea sunt: 
Tainele celor nevăzute: Dumnezeu, îngerii, sufletele oamenilor; 
Taina creării lumii și a sfârșitului acesteia; 
Taina călăuzirii neîncetate a omului și a omenirii de către Dumnezeu către scopul ei precis, prin întelepciunea și puterea Sa; 
Taina păcatului și căderii omului și a izbăvirii lui prin întruparea lui Dumnezeu; 
Taina împărăției lui Dumnezeu ca scop final al vieții pământești a omului și taina căii celei adevărate care duce la atingerea acestui țel, adică taina îndatoririlor omului față de sine, față de semeni și față de Dumnezeu. 
Taina învierii din morți, a judecății de apoi și a vieții veșnice.”

  Pentru a aprofunda aceste taine ale vieții, descoperite de Domnul, vom folosi ultima ediție (2015) a celebrei lucrări Învățătura de Credință Ortodoxă, alcătuită de Patriarhul Iustinian Marina, la jumătatea secolului trecut, în care pe temeiul Sfintelor Scripturi și a Sfinților Părinți se tâlcuiesc tainele credinței creștine.
  Începând din Duminica Tomii a anului 2016, după fiecare Sfântă Liturghie duminicală, într-un timp rezonabil (10- 15 minute) și într-o lectură continuă, se vor tâlcui, pas cu pas, Crezul și Legea Morală.
  Adiacent lucrării de propovăduire prin viu grai, credincioșii vor beneficia- la fiecare întâlnire catehetică - de sintetizarea învățăturii dobândite în acea zi, prin intermediul foii parohiale APA CEA VIE. 
   Așa să ne ajute Dumnezeu!

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator