Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Biblia cu cruce. E suficient? - cateheza III
Pr Gabriel Toma: 25-02-2016 07:45:38 in Cateheză
  Deși are pe coperta exterioară imprimată Sfânta Cruce, Biblia tradusă tendențios este un instrument intenționat făcut pentru a înșela, a induce în eroare pe cei mai neștiutori dar și de a îndoctrina sectar pe unii oameni care nu sunt preocupați de duhul și de adevărul credinței. 
 Textul scripturistic folosit de propagandiștii mișcărilor religioase izvorâte din protestantism încearcă fără frică de Dumnezeu să falsifice textul sfânt după bunul lor plac doar pentru a lovi în adevăr și a susține teorii străine de Dumnezeu și Biserica Lui cea adevărată. 
  Iată câteva locuri în care idolul=chipul cioplit al unei zeități imaginare  este identificat cu icoana persoanelor reale, tocmai pentru a induce în eroare și a argumenta iconoclasmul protestant.


 Adevărata învățătură asupra icoanei este tâlcuită în Învățătura de credință: 
„Porunca a doua a Decalogului, învață că creștinul nu trebuie să se închine la idoli, adică la lucruri făcute de mâini omenești sau la alte făpturi ale lui Dumnezeu, pe care să le socotească înzestrate cu puteri dumnezeiești. Se oprește adică idololatria, atât de răspândită pe vremea când Dumnezeu a dat poporului evreu cele 10 porunci. Dar ce ințeles poate să aibă această poruncă la crestini? Este drept că creștinii nu se mai gândesc astăzi la zei mincinoși, adică la idoli, așa cum credeau unele popoare din vechime. Dar cuvântul "idol" a primit în creștinism și un alt înțeles. De pildă, iubirea de argint, este numită de Sfântul Apostol Pavel "închinare la idoli" (Col. 3, 5); tot asemenea lăcomia la mâncăruri și băuturi, căci dumnezeul lacomului este pântecele (Filip. 3, 19). Deci, banii, mâncarea, hainele și alte lucruri care l-ar face pe credincios rob al lor, pot fi considerate pe bună dreptate ca idolii lui. De aceea, ca să nu fie învinovățit de idololatrie, creștinul trebuie să iubească pe Dumnezeu mai presus de orice. Nu cumva prin cinstirea icoanelor creștinii calca in vreun chip porunca aceasta? Nu, căci - precum s-a aratat - creștinii nu se închină materialului din care sunt făcute icoanele, nici zugrăvelilor de pe lemn, ci persoanelor al căror chip este zugrăvit pe icoane. Porunca aceasta nu oprește cinstirea sfintelor icoane, care sunt reprezentări ale unor ființe reale (Dumnezeu, sfinții) și despre care cel de al VII-lea Sinod Ecumenic a hotărât: "Este permis și chiar bineplăcut înaintea lui Dumnezeu a face icoane. Acestor icoane sfinte nu li se dă însă adorarea (închinarea) care se cuvine numai lui Dumnezeu, ci venerarea sau cinstirea care se aduce persoanei înfățișate pe icoană, iar nu materiei icoanei sau chipului de pe ea".Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator