Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Prima versificare a psalmilor în întreg Răsăritul ortodox- Psaltirea în versuri a Mitropolitului Dosoftei
Pr Gabriel Toma: 15-12-2015 05:31:24 in Cateheză
 Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, s-a remarcat în cultura națională ca un mare cărturar, iubitor de glas românesc în sfintele altare. 
La pomenirea sa, duminică, 13 decembrie 2015, s-au selectat câteva osteneli ale sale, din lucrarea „poetică” de căpătâi, Psaltirea în versuri, ce s-au citit în paralel cu textul din Sfânta Scriptură. Ideea de a re-traduce psalmii în tehnică poetică (ritm, măsură, rimă, accent) a fost ca o întoarcere la izvoare, psalmii lui David fiind compuși inițial ca texte poetice în scopul de a fi însoțite de muzică și cântate.
  Credincioșilor prezenți în biserică li s-au citit 3 psalmi: 4, 9 și 46.
    

Sfânta Scriptură

Psaltirea în versuri

1.  Toate popoarele bateti din palme, strigati lui Dumnezeu cu glas de bucurie.

2. Ca Domnul este Preainalt, infricosator, Imparat mare peste tot pamantul.

3. Supusu-ne-a noua popoare si neamuri sub picioarele noastre;

4. Alesu-ne-a noua mostenirea Sa, frumusetea lui Iacob, pe care a iubit-o.

5. Suitu-S-a Dumnezeu intru strigare, Domnul in glas de trambita.

6. Cantati Dumnezeului nostru, cantati; cantati Imparatului nostru, cantati.

7. Ca Imparat a tot pamantul este Dumnezeu; cantati cu intelegere.

8. Imparatit-a Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu sade pe tronul cel sfant al Sau.

9. Mai-marii popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avraam, ca ai lui Dumnezeu sunt puternicii pamantului; El S-a inaltat foarte.

 

Limbile să salte
Cu cântece nalte,
Să strige-n tărie
Glas de bucurie,
Lăudând pre Domnul,
Să cânte tot omul.
Domnul este tare,
Este-mpărat mare
Preste tot pământul
Şi-ş ţâne cuvântul.
Supusu-ne-au gloate
Şi limbile toate,
De ni-s supt picioare
Limbi de pre supt soare.
Alesu-ş-au şie
Parte de moşie
Ţara cea dorită.
Carea-i giuruită
Lui Iacov iubitul,
Ce-i ţâne cuvântul,
Mila să-ş arate
Cea de bunătate
Spre noi, ticăloşii,
Precum ne spun moşii.
Pre vârvuri de munte
S-aud glasuri multe
De bucine mare,
Cu naltă strigare,
Că s-au suit
Domnul Să-l vază tot omul.
Cântaţ în lăute,
În zâcături multe,
Cântaţ pre-mpăratul,
Că nu-i ca dâns altul
Să domnească-n lume,
Cu svântul său nume,
Cântaţ să-nţăleagă
Preste lume largă.
Că Dumnezău poate
Pre limbi preste toate,
De le îmblânzeşte
Şi le-mpărăţeşte.
Scaunul dă rază
Unde va să şază
Domnul din direapta,
Să-mpărţască plata,
Pre boieri, pre gloate,
Pre limbile toate.
Şi cine să-nalţă
Din hire sămaţă,
I-a vedea tot omul
Cum i-a certa Domnul.


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator