Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Trepte în închinarea în duh şi adevăr (XLIII)
Administrator: 13-03-2018 09:07:13 in Cateheză
B ) CULTUL PARTICULAR ÎN VREMEA VECHIULUI TESTAMENT

Circumcizia
      Era semnul efectiv al legământului dintre Avraam și Dumnezeu, și implicit între urmașii lui cu Dumnezeu:
     „Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine, Ţie, şi seminţei tale după tine, voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică şi Eu voi fi Dumnezeul lor." Dumnezeu a zis lui Avraam: "Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi. La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin care nu face parte din neamul tău.Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă cât şi cel cumpărat cu bani, şi astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veşnic” ( Fac 17, 8-13 ).
  Utilitatea „practică”- religioasă a tăierii împrejur ținea de faptul că „doar cei circumciși pot mânca Paștile” .
  Dacă la momentul oficializării acestui semn ritual, vârsta primitorilor era diferită ( Avraam avea 99 de ani; Ismael, 13 ani; ceilalți bărbați din casa lui, la vârstele lor diferite- Fac 17, 24- 27 ) s-a statornicit ca respectiva operație să se facă la vârsta de 8 zile :
 „La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin care nu face parte din neamul tău.” ( Fac 17, 12 ).


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator