Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Tămâie și lumină (cateheză vizuală)
Administrator: 15-02-2018 11:44:13 in Cateheză
    
       Folosirea tămâierii cu cădelniţa și  a lumânării la sfintele  slujbe îşi au temeiuri de nezdruncinat.
    Întrebuinţarea tămâiei în cultul Vechiului Testament este evidentă. În Noul Testament se vede că între darurile magilor era şi tămâie (Matei 2, 11). Apostolul Pavel vorbeşte şi el despre miros de bună mireasmă, jertfă primită, bineplăcută lui Dumnezeu (Filip. 4, 18). Deci fumul tămâiei binemirositoare, înălţându-se în sus, simbolizează înălţarea unei rugăciuni către Dumnezeu, sau a unei jertfe bineplăcute. În acest înţeles ne spune Sfântul Ioan în Apocalipsă: ...şi a venit alt înger şi a stat la altar, având cădelniţă de aur; şi i s-a dat lui tămâie multă, ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe jertfelnicul cel de aur dinaintea tronului. Şi fumul tămâiei s-a suit, din mâna îngerului, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor (Apoc. 8, 3-4). 
Tot Sfântul Ioan ne spune, că în descoperirea sa a văzut patru fiinţe şi douăzeci şi patru de bătrâni, având fiecare năstrape de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor (Apoc. 5,8). 

    Lumânările întrebuinţate în biserici sunt obiecte  simbolice, atât prin componenţa lor (ceara de albine), cât şi  prin rolul lor de a produce lumină. Ele s-au întrebuinţat mai ales în vechime prin catacombele întunecoase, rămânând apoi - după modelul cultului din Vechiul Testament - obiecte liturgice de mare preţ. Lumina lor simbolizează lumina conştiinţei, lumina adevărului, lumina harului sau pe Dumnezeu Insuşi, Care este lumină (Luca 2, 32; Ioan 1, 5; 8, 12; 12, 35-46; Apoc. 22, 5 ş.a.). 

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator