Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Al treilea modul al activităților catehetice (V)
Administrator: 09-10-2017 10:09:24 in Cateheză
    În cadrul lecției catehetice săptămânale, duminică 8 octombrie 2017 s-a vorbit despre virtutea creștină. 

    Virtutea creştină este deprinderea şi stăruinţa statornică de a împlini, cu ajutorul harului  dumnezeiesc, legea morală întreagă, din dragoste curată faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Virtutea creştină înseamnă deci tăria şi statornicia pe calea binelui, în săvârşirea faptelor bune şi biruinţa neîntreruptă asupra răului. Ea trebuie să cucerească întreaga fiinţă a creştinului şi să-i fie întotdeauna podoaba cea mai aleasă.
 Virtuțile sunt de două feluri:
  • virtuți teologice, sunt acelea care prind tărie în sufletul credinciosului cu ajutorul  harului dumnezeiesc şi sunt îndreptate nemijlocit către Dumnezeu, apropiindu-1 pe credincios  de izvorul vieţii religioase, care este Dumnezeu.  Virtuţile teologice le sădeşte Dumnezeu în suflet împreună cu harul sfinţitor; de aceea ele  sunt virtuţi suprafireşti sau insuflate. Ele îndreaptă viaţa creştinului către Dumnezeu şi-i  întăresc pornirea firească de a, împlini fapte bune. Fără ele nimeni nu se poate mântui.  Virtuţile teologice sunt: credinţa, nădejdea şi dragostea (I Cor. 13, 13);
  • virtuți morale, sunt acelea care călăuzesc viaţa creştinului faţă de sine şi faţă de  semenii săi. Ele au drept scop moralizarea credinciosului şi a raporturilor cu semenii lui, adică  întocmirea vieţii şi a rânduielilor dintre oameni după legile morale. Virtuţile morale cele mai de seamă sunt: înţelepciunea, dreptatea, cumpătarea şi  bărbăţia.

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator