Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Trepte în închinarea în duh și adevăr (XXV)
Administrator: 28-04-2017 04:30:58 in Cateheză
 Ideea curăției morale și a dispoziției interne la cel ce aduce jertfă nu sunt invenții ale profeților, însuși legiuitorul Moise, prevăzând acestea în Lev 17, 11. Cel ce se remarcă în a arăta că „religia nu este doar un simplu exercițiu cultic și participarea la el, ci viață și faptă, predarea omului întreg lui Dumnezeu prin cunoașterea numelui Lui și prin conduita după poruncile divine este profetul Ieremia : 
Cum? Furaţi, ucideţi, preacurviţi, juraţi strâmb, aduceţi tămâie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi!...Şi apoi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu şi ziceţi: "Suntem izbăviţi!"... ca iarăşi să faceţi toate aceste urâciuni!" Este Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu, o peşteră de tâlhari înaintea voastră?" Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul!" (Ier 7, 9-10 ) 
 Ceea ce este original in predica profeților este faptul că ei reechilibreaza adevăratul înțeles al religiozității, accentuând că „ascultarea este mai bună decât jertfa și supunerea mai bună decât grăsimea berbecilor” ( 1 Regi 15, 22 ) în înțelesul că „ ei nu negau cultul mozaic, ci apărau spiritualitatea și integritatea prescripțiilor legii ceremoniale, așa cum se ridicau și împotriva închinării la idoli”.

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator