Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Procesul Mântuitorului, studiu biblic (VIII)
Administrator: 03-04-2017 10:17:50 in Cateheză
PROCESUL RELIGIOS 
 Matei XXVI, 57-XXVII, 1; Marcu XIV, 53-XV, 1; Luca XXII, 54-71; Ioan XVIII, 13-28) 

  Procesul Mântuitorului este istorisit de către toţi Evangheliştii şi se împarte în două proceduri. El este la început religios, înaintea sinedriului iudaic iar după aceea  devine un proces politic, înaintea lui Ponţiu Pilat şi, în parte, înaintea lui Irod Antipa (Matei. XXVII, 2-26; Marcu XV, 2-15; Luca: XXIII, 1-25; Ioan XVIII, 28-XIX, 16). 
 Sinedriul, sau Sanhedrinul, reprezenta la acea vreme instanţa supremă care judeca pricinile dintre evrei, precum şi diferendele de natură religioasă. Hotărârile Sinedriului nu erau valabile decât în ludeea, întrucat competenţa sa era limitată la această provincie. De aceea venirea lui Iisus în ludeea însemna asumarea unui mare risc asumat, căci numai aici putea fi El prins şi judecat de Sinedriu. 
 Din acest for judecătoresc, compus din 71 membri, inspirat de cei 70 de bătrâni mai înțelepți ai poporului. aleși de Moise să-l ajute, cărora se adăuga arhiereul care avea funcția de președinte, ce deţinea după moartea lui Irod autoritatea supremă printre evrei, făceau parte arhiereii, adica membrii castei sacerdotale, bătrânii, reprezentanţii vechii aristocraţii din Ierusalim, precum şi cărturarii, adică tâlcuitorii Legii. 
 Arhiereii şi bătrânii aparţineau partidului saducheilor, favorabili romanilor şi adepţi ai unei filozofii cu caracter materialist, pe când cărturarii erau în majoritate farisei. 
 Fariseii fuseseră primii care se arătaseră ostili faţă de Iisus, a Cărui învăţătura li se părea că primejduieşte aplicarea corectă a Legii, precum şi propria lor autoritate.

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator