Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Cum se imprimă în sufletul fiecăruia chipul lui Hristos?
Administrator: 31-03-2017 07:46:05 in Cateheză
  Venirea Duhului Sfânt asupra celui botezat se face cu Sfântul Mir prin semn și prin cuvânt. 
Semnul: chipul crucii 
Cuvântul „Pecetea darului Sfântului Duh. Amin” . 
 Prin ungerea exterioară se întăresc și prin pecetluire se întipăresc și toate mădularele trupului, dar se sfințesc și puterile sufletești, imprimându-se în suflet chipul lui Hristos. Căci „prin Mirungere, Duhul Sfânt pătrunde și se imprimă în aceste mădulare și organe și puteri sufletești care stau la temelia lor și persistă în ele ca o bună mireasmă, ca și Mirul. El se întipărește ca o pecete nu numai pe exteriorul acestor mădulare, ci și în interiorul lor, dând omului un chip unitar, duhovnicesc. Astfel, cuvântul „pecete” are pe lângă sensul de întărire și pe acela de întipărire. De altfel aceste două înțelesuri stau în legătură. Duhul întărește întrucât se întipărește și accentuează în om un chip personal caracteristic, care este în același timp un chip duhovnicesc.” 
  Taina Mirungerii marchează fenomenul pătrundeii harului divin în trupul celui botezat, adică înduhovnicirea integrală. Trupul este văzut de Biserică drept un organism sacru al vieții, pentru că prin el se manifestă sufletul; trupul și sufletul formează o realitate unică: persoana umană. Ea este un centru de interferență a substanței materiale și spirituale, ambele substanțe subzistând una în alta; comunicându-și une alteia proprietățile. Lucrarea mirungerii se bazează tocmai pe această unitate ontologică a elementelor: trup-suflet, a posibilității comuniunii între ele, prin sfințenia care le întrepătrunde pe amândouă.

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator