Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Procesul Mântuitorului, studiu biblic (VII)
Administrator: 28-03-2017 09:42:44 in Cateheză
ARESTAREA DOMNULUI IISUS

 Domnul încearcă din nou să smulgă pe Iuda din ghiarele pierzării și-l cheamă măcar acum, în ceasul din urmă, la pocăință, zicându-i cu părintească mustrare: "Prietene, pentru ce ai venit?" (Matei XXVI, 50) și: "Iuda, cu sărutare vinzi tu pe Fiul Omului?" (Luca XXII, 48). Sf. Evanghelist Ioan arată că Domnul, ca să-si arate Dumnezeirea, săvârșește o minune: face pe soldți să cadă cu fețele la pământ (XVIII, 4-6). El este deci stăpân pe destinul Său și, dacă ar voi, ar putea scăpa și acum din mâinile păcătoșilor (Ioan VIII, 59; X, 39). Sosise însa vremea împlinirii misiunii Sale. De aceea. se predă de bunăvoie, lăsând pe ostași să se apropie de El și să-L aresteze.
 Cel dintâi care se grabește să-L lege este Malhus, sluga lui Caiafa. Indignat, Sf. Petru scoate sabia și-l lovește, tăindu-i o ureche. Iisus însă nu îngăduie ucenicilor folosirea violentei. El vindeca urechea lui Malhus și spune lui Petru: "întoarce sabia la locul ei, că toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri" (Matei XXVI, 52). Apoi Domnul spune lui Petru, în auzul tuturor: "Au ți se pare că n-aș putea ruga pe Tatăl Meu să-Mi trimită acum mai mult de douăsprezece legiuni de ingeri? Dar cum se vor împlini Scripturile, că așa trebue să fie?" (Matei XXVI, 52-53). Iar ostașilor și celor de față, după ce le poruncește cu autoritate să lase în pace pe ucenici (Ioan XVIII, 8), le spune cu indignare: "Ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu sulițe să Mă prindeți! În fiecare zi ședeam în templu și nu M-ați prins. Dar toate acestea s-au făcut ca să se plinească Scripturile Proorocilor. Atunci toți ucenicii, lăsându-L, au fugit. Iar ei, prinzând pe Iisus, L-au dus la arhiereul Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii" (Matei XXVI, 55-57). 
 În felul acesta, Domnul Însuși asigură libertatea ucenicilor, care sunt lasați să plece (Ioan XVII, 12). El rămâne singur . Numai un tânăr Îl urmează de aproape, ca să afle unde-L vor duce, dar ostașii îl pun pe fugă (Marcu XIV, 51-52). După o veche tradiție răsăriteană, acest tânăr este însuși Sf. Ioan Marcu, fiul Mariei din Ierusalim, în casa căreia se prăznuise Cina cea de Taină, adica acela care va deveni mai târziu ucenicul Sfântului Apostol Pavel, colaboratorul Sf. Petru și autorul Evangheliei a doua.

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator