Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Sf Chiril al Ierusalimului despre ungerea cu Sf Mir
Administrator: 18-03-2017 10:03:39 in Cateheză
  Semnificația ungerii cu Sfântul Mir a părților trupului celui botezat o arată Sf Chiril al Ierusalimului, zicând: „mai întâi ați fost unși la frunte, ca să fiți slobozi de rușinea pe care primul om călcător de poruncă o purta pretutindeni; la ochi, ca să priviți ca în oglindă cu fața descoperită slava Domnului (2 Cor 3, 18), înlăturându-se vălul păcatelor (Mt 7, 3- 5); apoi ați fost unși la urechi, ca să dobândiți urechi în stare să audă tainele dumnezeiești (Mt 11, 15). Apoi ați fost unși la nări ca să spuneți după ce ați primit dumnezeiescul Mir:„printre cei ce se mântuiesc, suntem lui Dumnezeu, bună mireasmă a lui Hristos” (2 Cor 2, 15). După aceea la piept, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului, după ce ați îmbrăcat platoșa dreptății (Efes 6, 11- 14). Căci după cum Hristos, după Botez și după pogorârea Sfântului Duh (peste El), s-a dus și s-a luptat cu potrivnicul, tot așa și voi, după ce ați fost botezați și ați ați fost unși cu Sfântul Mir, îmbrăcați fiind cu toată armătura Duhului Sfânt, stați împotriva puterii celei potrivnice și o biruiți, zicând:„ toate le pot în Hristos, care mă întărește”
 „La fel se poate spune și despre celelalte părți: la spate se unge pentru a-l întări, ca să poarte crucea sa și pe a altora, potrivit cuvântului: „Purtați sarcinile unii altora”( Gal 6,2; 1 Tes 5, 14- 15); la mâini, ca să lucreze totul ca pentru și în numele Domnului ( Col 3, 17) și să nu înceteze a face binele (Gal 6, 9; 2 Tes 3, 13); gura este pecetluită ca să nu mai grăiască deșertăciuni, ci să preamărească pe Dumnezeu, petrecând în cântări de laudă și în cântări duhovnicești (Efes 5, 15; Col 3, 16), înfrânând limba de la orice rău (Iac 3, 5- 10). Iar picioarele, spre a umbla în căile Domnului, înțelepțește, fiind încălțate ca pentru Evanghelia păcii (Efes 5, 15; Col 4, 5).”

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator