Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Ascultând Canonul cel Mare, tu, cui te asemeni? (VI)
Administrator: 17-03-2017 08:12:12 in Cateheză

"Turn ți-ai închipuit să zideşti, o, suflete, şi întăritură să faci poftelor tale, de n-ar fi oprit Ziditorul voile tale, şi de n-ar fi surpat până la pământ mesteşugirile tale."

 Cu aceste lamentații Canonul cel Mare desfăşoară ca într-o pânză istoria păcatului din lume. Integrând pe fiecare om-cu starea sa morală decăzută- în istorisirea căilor păcatului, exemplificată din belşug de Sfintele Scripturi, imnul incearcă să înmoaie inima ascultătorului-rugător dovedind că pacatele celor din trecut nu-i sunt străine, ci fiecare om le lucrează aidoma celor vechi înlănțuindu-se continuu în cursa păcatului.

 Tâlcuirea gândului păcătos al urmaşilor lui Noe, Facerea 11, de a ridica cetate şi turn de tărie (ca o propovăduire a dezastruosului diluviu) este făcută de Sf Ioan Gură de Aur în Omiliile la Facere, rostite în Postul Mare.

 "Şi a zis fiecare către vecinul său : “Veniti să facem cărămizi şi să le ardem in foc». Şi le-a fost cărămida în loc de piatră şi lutul le era in loc de var. Şi au zis ei: "Veniti să ne zidim nouă cetate şi turn, al cărui vârf să fie pînă la cer; şi să ne facem nouă nume, înainte de a ne împrăştia peste tot pămîntul». "Să ne zidim nouă cetate si turn, al cărui vîrf să fie pînă la cer". Prin cuvântul acesta, Dumnezeiasca Scriptură a voit să ne arate cât de mare era îndrăzneala lor "să ne facem nouă nume". Ai văzut rădăcina păcatului ? “Ca veşnică să ne fie pomenirea noastră, spun ei; ca să se vorbească necontenit de noi! Fapta şi lucrarea noastră să fie de aşa fel încît să nu fim niciodată daţi uitării. Să facem asta înainte de a ne împrăştia pe faţa intregului pămînt. Să facem lucrul acesta spre slava noastră cîtă vreme sîntem la un loc. Ca să lăsăm generatiilor viitoare neîntreruptă amintire». Şi a zis fiecare către vecinul său : “Veniti să facem cărămizi şi” să le ardem in foc». Şi le-a fost cărămida în loc de piatră şi lutul' le era in loc de var. Şi au zis: Veniti să ne zidim nouă cetate şi turn, al cărui vârf să fie până la cer; şi să ne facem nouă nume, înainte de a ne împrăştia peste tot pămîntul» Ai văzut că n-au folosit graiul lor comun cum trebuia şi că voinţa desartă de această viaţă a ajuns pricină de nenorociri? Uitati-vă cîtă trăinicie vor să dea zidirii! Să ne zidim nouă cetate». Nu lui Dumnezeu, ci nouă», vezi cât de mult a crescut păcatul? Aveau încă în urechi amintirea prăpădului aceluia şi au alunecat spre o atît de mare nebunie! Ai văzut rădăcina păcatului ? “Ca veşnică să ne fie pomenirea noastră, spun ei; ca să se vorbească necontenit de noi! Fapta şi lucrarea noastră să fie de aşa fel încît să nu fim niciodată daţi uitării. Să facem asta inainte de a ne împrăştie pe faţa intregului pămînt. Să facem lucrul acesta spre slava noastră câtă vreme sîntem la un loc, ca să lăsăm generațiilor viitoare neîntreruptă amintire». Vezi că omul nu vrea să rămînă în hotarele lui fireşti ci mereu doreşte mai mult! Lucrul acesta mai cu seamă îi pierde pe oameni, că nu vor să cunoască măsura propriei lor firi, ci totdeauna doresc mai mult şi se duc cu gândul la lucruri care depăşesc vrednicia lor. Aşa se face că cei îndrăgostiţi de lucrurile din lumea aceasta, când adună în jurul lor multă bogăţie şi putere -ca şi cum şi-ar uita propria lor fire --vor să se ridice pînă la atâta înălţime încât cad în adâncul prăpastiei. Şi asta o poți vedea întâmplându-se în fiecare zi; dar aceasta nu-i înţelepțeşte pe ceilalti; se opresc pentru câtăva vreme dar dintr-o dată uită totul şi o pornesc cu toţii pe aceeaşi cale până se prăvălesc în prăpastie."

Sau altfel spus:

  "Îngrijitu-m-am cu deadinsul numai de podoaba mea cea din afara, nebăgând seamă de cortul dinlăuntru, cel după chipul lui Dumnezeu."


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator