Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Epic. Primăvara lumii
Administrator: 15-03-2017 04:50:15 in Cateheză

 Apropierea primăverii depline, anotimpul fecund, în care semințele germinează şi mugurii cresc aproape văzând cu ochii, dezvăluie marea taină a vieții împlântată în firea materiei.

  La începuturi, atunci când "El a zis şi s-a facut, El a poruncit şi s-a zidit", împodobirea pământului cu verdeață a avut loc, conform tâlcuirii părinților, instantaneu. Iată două texte patristice în care crearea regnului vegetal are proporții epice.

  "Să răsară pământul iarbă verde."

   Şi într-o clipită de vreme pământul, ca să păzească legile Creatorului, a trecut plantele prin toate fazele lor de creştere, începând cu odrăslirea, şi le-a adus îndată la desăvârşire. Fâneţele erau încărcate cu belşugul ierbii; câmpiile bine roditoare erau acoperite cu semănături care, prin mişcarea spicelor lor, dădeau imaginea valurilor mării. Orice fel de iarbă şi orice fel de verdeaţă, fie dintre păioase, fie dintre legume, umpleau atunci din belşug întreg pământul.

"Şi pom roditor, a zis El, care să facă rod, căruia să fie sămânţa lui într-însul după fel pe pământ".

  La acest cuvânt, toate pădurile s-au îndesit, toţi arborii s-au ridicat iute în sus, cei care în chip firesc se ridică la mare înălţime: brazii, cedrii, chiparoşii, pinii; toate crângurile s-au acoperit îndată de tufani deşi şi de arbuşti care slujesc la facerea ghirlandelor: trandafirul, mirtul şi dafinul care nu erau mai înainte pe pământ; toţi, într-o clipită de vreme, au apărut, fiecare cu mirosul său, deosebiţi prin însuşiri foarte precise de alți arbuşti, fiecare cunoscut prin însuşirea sa.(Sf Vasile cel Mare)

 „Atunci toate- copacii, ierburile, dobitoaceie, păsările şi omul- erau deodată şi bătrâne şi tinere: bătrâne după infătişarea mădularelor şi a făpturii, tinere după vremea zidirii lor” (Sf Efrem Sirul)


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator