Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Ce să credem despre cei ce îşi schimbă religia
Administrator: 21-02-2017 08:22:00 in Cateheză

  Domnul ne spune că pot fi cei dintâi pe urmă şi ţine lopata în mână ca să cureţe aria Sa. Zboară paiele unei credinţe nestatornice cât vor vrea, la orice suflare a ispitelor, cu atât mai curat se va depune grâul în hambarele Domnului. Oare nu s-au depărtat de Însuşi Domnul câţiva învăţăcei căzuţi în sminteală ? Şi totuşi ceilalţi n-au socotit că de aceea trebuie să se depărteze de urmele Lui, ci aceia care au ştiut că El este cuvîntul vieţii şi că a venit de la Dumnezeu, au rămas în tovărăşia Lui pînă la sfîrşit, deşi El le-a îngăduit cu bunăvoinţă să se despartă de El dacă voiesc aceasta. Este de mică importanţă dacă unii, cum au fost Phygeius, Ermogen, Philetus şi Hymenae-us, au părăsit pe apostolul lui Dumnezeu, căci însuşi vânzătorul lui Hristos a fost dintre Apostoli. Ne mirăm de Bisericile Lui dacă sunt părăsite de unii, cînd ne arată a fi creştini cele ce pătimim după însuşi exemplul lui Hristos? «Dintre noi au ieşit — zice Scriptura — dar n-au fost printre noi; dacă ar fi fost cu noi, fără îndoială că ar fi rămas cu noi» Trtulian, De praescriptione haereticorum


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator