Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Finis coronat opus
Administrator: 19-02-2017 02:02:18 in Cateheză

Cei slabi la minte sînt de obicei ciştigaţi de anumite persoane pentru erezii şi ajung la prăbuşire. De ce a trecut de partea lor femeia aceasta, sau bărbatul acela, care erau atît de credincioşi, atît de înţelepţi şi atît de folositori bisericii ? Cel ce întreabă astfel nu va putea oare să-şi răspundă sieşi că aceia pe care ereziile i-au putut cîştiga nu trebuie socotiţi nici credincioşi, nici înţelepţi, nici folositori bisericii ? Şi e de mirare — pe cît judec eu — că acela care odată a trecut cu bine printr-o încercare poate greşi mai tîrziu ? Saul, la început cel mai bun între semenii săi, după aceea e răpus de invidie. David, bărbatul cel bun după inima Domnului, după aceea se face vinovat de omor şi de desfrînare, Solomon, cel dăruit de Domnul cu tot harul şi cu toată înţelepciunea, a fost tîrît în idolatrie de către femeile sale. Numai Fiului lui Dumnezeu i-a fost dat să rămînă fără greşeală Ce e, aşadar, de mirare că un episcop, un diacon, o văduvă, o fecioară, un învăţător, sau chiar un martir a alunecat de la linia cea dreaptă ? Aceasta ar fi un motiv să se creadă că ereziile conţin adevărul ? Trebuie să judecăm credinţa după om, sau omul după credinţa lui? Nimeni nu este înţelept dacă nu e credincios, nimeni nu e mare dacă nu este creştin şi nimeni nu e creştin, dacă n-a rămas aşa pînă la sfîrşit. Tu, ca om, cunoşti pe oameni din exterior, judeci ce crezi şi vezi cît îţi arată ochii. «Dar, zice Scriptura, ochii Domnului sînt adinei», «Omul priveşte faţa, Dumnezeu inima»?. 

   Tertulian, De praescriptione haereticorum


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator