Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Sfânta și Marea zi Vineri: propter nimiam caritatem
 Când Te-a pogorât de pe lemn, mort, cel din Arimateea pe Tine, viaţa tuturor, cu smirnă şi cu giulgiu Te-a înfăşurat, Hristoase, şi cu dragoste s-a îndemnat a săruta, cu inima şi cu buzele, t...
Sfânta şi Marea zi Vineri: Sfântul Maslu
 Aproapele de orele amiezii, în sfânta vineri a Săptămânii Sfintelor Pătimiri, 14 aprilie 2017, credincioşii enoriei, care se simt mai suferinzi, ținând cont de precumpănitorul aspect harismat...
Sfânta si Marea zi Vineri: Ceasurile Împărăteşti
 Astăzi s-a spînzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pământul ape. Cu cunună de splnl S-a încununat Împăratul îngerilor. Cu porfiră mincinoasă s-a îmbrăcat Cel ce îmbracă cerul cu nori. Lovire pes...
Alături de Maica Domnului şi de ucenicul iubit
 Cel pe Care Isaia mai înainte miel L-a numit, vestindu-L, Acela vine spre junghiere de bunăvoie şi şi-a dat spatele spre bătăi, şi obrazul spre lovire cu palmele, şi faţa nu şi-a întors de la...
Sfânta şi Marea zi Joi: eu te-am răstignit, Doamne
  Fiecare mădular al Sfîntului Tău trup a răbdat ocară pentru noi; capul a răbdat Spini; faţa, scuipări; obrazul, loviri cu palme; gura, gustarea oţetului celui amestecat cu fiere; urechile hu...
Muncă și credință
  În concordanță cu Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, la art 67, litera e, punctul 3, serviciul administrativ- gospodăresc, al Comitetului Parohial, are gr...
Liturghia Sfântului Grigorie- slujire cu dăruire
  Fiind o slujbă ce se săvârșește exclusiv în timpul zilelor comune din cursul săptămânilor Postului Mare, Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul, prin rânduiala oarecum deosebită, solicită din...
Sfânta și Marea zi Miercuri: libertate prin colaborare cu harul
  La denia de marți seara, 11 aprilie 2017, prin pilda femeii ce a turnat mir pe trupul Mântuitorului și la meditația Bisericii față de gestul ei, condensată în cântarea  Mirul cel de mu...
Sfânta și Marea zi Marți: să punem în comun darul
  Veniţi, credincioşilor, să lucrăm Stăpînului cu osârdie, că împarte slugilor bogăţie; şi fiecare din noi să inmulțim talantul harului după măsură. Unul să aducă înţelepciune prin fapte ...
Sfânta și Marea zi Luni: rugăciune în Duh și Adevăr
 Luni dimineață, 10 aprilie 2017, la biserica parohială, s-au oficiat Liturghia Sf Grigorie Dialogul și Taina Spovedaniei. Rânduiala Liturghiei din zilele comune ale postului a creat o at...
Denia Duminicii Floriilor
 Prima denie a Săptămânii Mari s-a desfășurat în biserica parohială în seara Floriilor, 9 aprilie 2017. La această slujbă deosebită a anului liturgic au fost invitați să participe credincioșii...
Laudă din gura pruncilor
  Asemeni întâmpinării Domnului în Ierusalim de către toată vârsta suflării omenești, și în biserica parohială, icoana Ierusalimului ceresc, la ziua Intrării Domnului în Ierusalim ( 9 aprilie ...
Osana ! Dumnezeul nostru, slavă Ție.
 Cântările liturgice, preluând din Evanghelia Sfântului Ioan explicația întâmpinării fasuoase a Domnului, de către popor, la intrarea în Ierusalim, pentru patima cea de bunăvoie, pun împreună ...
Câmpia Soarelui se supune...agrotehnicii
  Foarte multe locuri ale Scripturii fac trimitere la osârdia agricultorului. Există referințe bogate privind lucrarea solului, fertilizarea, combaterea buruienilor, asolamentele. Toate însă, ...
Sâmbăta lui Lazăr- dezlegarea sărindarului
 „Nu degeaba au rânduit Apostolii să se facă asupra Tainei cele înfricoşate a Euharistiei pomenirea celor plecaţi. Ştiau că mult le foloseşte, multă binefacere aduce celor mulţi. Când stă popo...
Împărtășirea, arvuna vieții nesfârșite
„Iisus Hristos vorbește adesea despre înviere pentru a imprima în sufletele ascultătorilor acest adevăr. Căci acela era punctul cel mai important din învățătura Sa, să stabilească și să întărească ...
Grădinița cu flori a casei parohiale la ceasul prăznuirii
Omul destoinic, puternic  Omul destoinic, puternic,face, după câte ştiu,lumină din întunericşi grădină din pustiu.                      ...
Bucură-te, înduplecătoare caldă!
  Vineri, 31 martie 2017, Denia Imnului Acatist, s-a oficiat în biserica filiei Valea Rusului. La sfârșitul slujbei cuvântul de învățătură s-a referit la rostul Deniei cu Imnul Acatist da...
Cronicile vizitelor pastorale (VI)
  Farmacia, la picioarele noastre.  Vizitând acasă pe credincioși am remarcat grija cu care enoriașele, mai înaintate în vârstă, culeg, condiționeză și folosesc în alinarea diverselor afe...
Întoarce-te, căiește-te, descoperă cele ascunse
 Întoarce-te, căiește-te, descoperă cele ascunse; grăiește lui Dumnezeu Cel ce știe toate. Tu singur știi, Mântuitorule, cele ascunse ale mele; ci Însuți Tu mă miluiește, precum cânta David, ...

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2017 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator