Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Punerea în lucrare a poruncii a șaptea bisericești
 Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. (Matei 24, 24) Nimeni s...
Tipare arhetipale în Ortodoxie
"De 86 de ani slujesc lui Hristos şi nu mi-a făcut nici un rău. Cum să-L hulesc cu cuvinte necinstite pe Împăratul meu, Care până acum bine m-a păzit?"  Aceste cuvinte, a...
Misiune în filia Valea Rusului
 Vineri, 12 mai 2017, fiecare familie de creștini din Valea Rusului a fost cercetată în privința manifestărilor prozelitiste (vizite și oferire de tracturi).  Discuțiile purtate cu ...
Înjumătățirea Praznicului- lumină nouă!
 Așa cum este îndeobște cunoscut, Sărbătoarea Învierii „se întinde” neîntrerupt, pe o perioadă de 40 de zile, răstimp în care, la modul îndestulător duhovnicește, Biserica reintră prin cult și...
Să ieșim la drumuri și la garduri!
  Un mijloc pastoral, de mare impact, în privința apărării turmei cuvântătoare de oile rătăcite ale turnului surpat, este vizita din casă în casă a preotului, asistat de ucen...
Mânia sfântă în lucrarea ei
 „Mânia este necesară doar pentru apărarea credinţei noastre. Nu este folositoare pentru a ne apăra pe noi înşine. Dacă cineva vorbeşte de rău împotriva noastră, ar tre...
Tinerii teologi ai parohiei preîntâmpină prozelitismul sectar
  Vineri, sâmbătă și duminică, 5- 7 mai 2017, teologii parohiei (cântărețul bisericesc și studentul teolog), ca unii ce au vocația de a purta jugul slujirii lui Dumnezeu și a oamen...
Activitate gospodărească în cimitirul parohial
 Cimitirul este locul de odihnă unde se îngroapă trupurile celor ce au adormit întru Domnul. El este locul unde se păstreaza trupul, până la înviere...
Ei sunt aici!
 În aceste zile, părăsind strategia de până acum, aceea de a folosi luna august pentru a ocoli marea şi uscatul spre a face un prozelit, organizatia martorilor lui iehova înt...
Icoana Maicii Domnului (Glykofilousa) primită în dar
  Fiica satului, Elena, stabilită de foarte mulți ani în municipiul Drobeta-Turnu Severin, dăruiește de fiecare dată când poposește pe meleagul natal un semn de credință și mulțumire. Anul ace...
Să prăznuim întru slava şi cinstea Învierii Tale, Doamne
  Ucenițele aduc lui Hristos mir, Iar eu, drept mir, aduc cu acestea, cântare Ceata Ucenicilor Tăi, împreună cu Mironosiţele femei se bucură într-un glas; să prăznuim, deci, şi ...
Început bun pentru înscrisul din Cartea Vieții
 Este deja o tradiție ca la evenimentele duhovnicești organizate de episcopia Sloboziei și Călărașilor la Mănăstirea Slobozia, reprezentanții Parohiei Plevna să-și însemneze prezența în Cartea...
Dar și binecuvântare din Lida
  Credincioasa Mirela, fiică duhovnicească a parohiei noastre, întoarsă din hagialâc (pelerinaj în Țara Sfântă) a oferit comunității noastre un semn al trecerii și rugăciunii la biserica Sfânt...
Departe cu trupul dar aproape cu duhul
  Legată cu dragoste de bunici și de comunitatea parohială, la care, în timpul vacanțelor, tânăra Florentina, copil fiind, petrecea cele mai frumoase zile „în casa bunicilor”, mai cu seamă în ...
Cu cântări de psalmi serbând amintirea și luptele mucenicului
 Luminat, o, mucenice, în auzul tuturor în mijlocul luptei ai strigat: Unul este Dumnezeu-Treimea: Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, și Hristos este Dumnezeu; pentru aceea te bine­­cuvântăm pe tin...
Printre lanuri înflorite, spre cetatea Sloboziei
 Sâmbătă, 22 aprilie 2017, răspunzând chemării Maicii Domnului, a cărei icoană sfântă, făcătoare de minuni, adăpostită în mănăstirea Agapia, credincioșii din Parohia Plevna și-au trimis reprez...
Evocare: părintele Zareh Baronian
 În 1998, urmând cursurile anului postuniversitar de Studii Aprofundate, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, am ales, sub coordonarea părintelui profesor Nicolae Necula...
Bucură-te, Ceea ce adăpi brazdele
  Fântână izvorâtoare de viaţă plină de daruri dumnezeieşti s-a arătat nouă preacinstit izvorul tău, Stăpână, spre băutura, sfinţirea şi mângâierea noastră; iar noi cu dragoste cinstindu-...
Bucură-te, izvorâtoarea apei, Hristos, din care se adapă toată lumea
 O, întru tot cântată Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, izvorul cel nedeşertat al îndurărilor, noianul cel necurmat al iubirii de oameni, adâncul cel nemăsurat al bunătăţii, nădejdea ş...
Ceasurile Paștelui în biserica filiei Valea Rusului
  Se cade a se ști că în ziua luminatului praznic al Învierii lui Hristos, în toată Săptămâna Luminată, precum și la Odovania Paștilor (miercuri, înainte de Înălțarea Domnului), rugăciuni...

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2017 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator