Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Ziua pelerinajului (III): tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii
1. Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte. 2. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. 3. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El to...
Împreună viețuire, primii 50 de ani
       „Comuniune perfectă de viaţă, după mine, există acolo unde nu mai sunt proprietari, contradicţiile de păreri au dispărut, iar orice tulburare şi contestare şi c...
Taina Maslului
   Contextul duhovnicesc al sărbătorilor sfinților făcători de minuni din 26 şi 27 octombrie a constituit o premisă foarte favorabilă pentru invocarea harului şi darului vindecător prin i...
Cântări de mulțumire și laude din suflet
   Învățătorului dreptslăvitoarei credințe celei întru Hristos, surpătorului și rușinătorului păgânătății, Izvorâtorului de mir, Marelui Mucenic Dimitrie, ostașul cel adevărat al lui Hris...
Slujba de seară a Sfântului Dimitrie
  Cu obiceiurile creştinătăţii îmbogăţindu-te, înşelăciunea păgânătăţii surpând, mucenice, ai călcat îndrăznelile tiranilor şi cu Dumnezeiescul dor, mintea aprinzându-ţi, înşelăciunea idolilor...
Frățietate ortodoxă pentru milostenie
    Victimă a unui alienat mintal, un frate în credință, străin de localitatea noastră, a părăsit această lume degrab trecătoare fără creștineasca spovadă și grijanie.   &n...
Rugă în bisericuța filiei Valea Rusului
        Duminica în care se citește pilda semănătorului, 15 octombrie 2017, a fost un binecuvântat prilej de a ne ruga în bisericuța filiei Valea Rusului. Deși aici lo...
Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei
        Viaţă pustnicească şi fără gâlceava iubind şi în urma lui Hristos, Mirelui tău, cu dragoste alergând şi jugul cel bun al Aceluia în tinereţile tale luând, cu s...
...peste cei drepţi ca şi peste cei nedrepţi
             El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. (Mt 5, 45)  &nb...
Bucură-te, bucuria noastră
    Ritorii cei mult vorbitori ca niște pești fără de glas nu se pricep cum să laude după vrednicie praznicul cel mare al preacinstitului tău Acoperământ, căci toate cele grăite de dânșii...
Evaluarea parteneriatului Școală- Biserică (2016- 2017)
     Activitățile extrașcolare și în parteneriat Școala Plevna- Parohia Plevna, desfășurate în anul școlar 2016- 2017 , urmărind întărirea colaborării şcoală-parohie;...
Boala, sensul pedagogiei divine
    „Când boala se manifestă prin durere, ea trebuie transformată în mijloc pedagogic de căutare a vindecării prin apropierea de Dumnezeu. Astfel, boala primeşte sensul unui examen de fid...
Înalţă‑i pe dânşii ca cedrii Libanului
Binecuvintează‑i pe dânşii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avraam şi pe Sarra. Binecuvintează‑i pe dânşii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac şi pe Rebeca....
Boala nu este ceva straniu
      „Cei ce rabdă cu supunere necazurile şi bolile stau în rândul mucenicilor”. (Sf Teofan Zăvorâtul)     Creștinul suferind nu trebuie să se închidă în sine și nici...
Cu sfinţenie se îmbulzeşte poporul
    Cu sfinţenie se îmbulzeşte poporul cel alcătuit de patru părţi, mergând înaintea Crucii, ce închipuieşte cortul mărturiei; şi cu starea sa cea cruciş se sfinţeşte, preamărin...
Copiii nu sunt proprietatea părinților!
    "Copiii nu sunt proprietatea părinților, ci persoane aparte si irepetabile, care au nevoie de ingrijire deosebita. Iar aceasta ingrijire nu trebuie sa devina opresiva, nici ...
Vizite pastorale
"Fericit copilul care dă mamei sale mulțumirile și mângâierile pe care le-a primit! Fie ca într-o bună zi să poată ajuta bătrânețea aceleia care a sprijinit cei dintâi pași ai săi!" (Bersot)
Să-i dea Domnul ca, în ziua aceea, el să afle milă de la Domnul
    „Mai înainte are loc cultul nesângeros şi Dumnezeiasca Euharistie ne rugăm pentru Sfinţii Părinţi şi Episcopi adormiţi, şi îndeobşte pentru toţi cei dintre noi care au adormit. Facem ...
Glasul pământului
        „În Scriptură termenul bătrân sau senior nu se referă numai la cei înaintați în vârstă, ci se dă mai ales pentru aprecierea maturității de judecată și de serio...
Vizite pastorale
    „Amintiţi-vă, dragii mei, ce v-am scris despre părinţii Legii Vechi, că ei au învăţat mai întâi cum să conducă oile şi au primit astfel experienţa purtării de grijă. Au fost apoi aleş...

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2017 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator