Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Istoria crucilor cioplite din Plevna (XIII)
Unele cruci din cimitirul parohial, mai simple, nu au reprezentări iconografice. Sunt inscripționate doar cuvintele mărturisirii de credință în înviere Is Hs Ni Ka și numele răposaților.
Cu gândul că fac un act de înțelepciune...
   La 6 ianuarie 1939, Oscar Popa Dumitru (Papadimitriou), enoriaș și binefăcător al bisericii din Valea Rusului, oferă comunității creștine un Evangheliar.  În însemnare...
Imagine document- rectificarea porumbului în baza CAP
Cooperativa Agricolă de Producție Plevna (până în 1989) depozita recolta de porumb, necesară efectivului de animale (vite mari şi mici, porci, cai), în pătule. Anumiți cooper...
Istoria crucilor cioplite din Plevna (XII)
Unele cruci de căpătâi, din cimitirul parohial, nu au reprezentări iconografice ale sfinților, ci prezină doar Crucea, semnul biruinței asupra morții, înconjurată de cunună, ca roadă a ...
Cine poate găsi o femeie virtuoasă? Preţul ei întrece mărgeanul.
"Într-însa se încrede inima soţului ei, iar câştigul nu-i va lipsi niciodată.Ea îi face bine şi nu rău în tot timpul vieţii sale:Ea caută lână şi c&ac...
Istoria crucilor cioplite din Plevna (XI)
   Cimitirul parohial dovedește din plin dinamismul și varietatea tipologică a crucilor de căpătâi. Printre multe alte tipuri iconografice reprezentate sculptural pe aceste cruci fi...
Dedicații, Autografe şi Însemnări din cărțile de cult (IV)
Aghiasmatar, ediția 1907. 
Istoria crucilor cioplite din Plevna (X)
  În cimitirul parohial, unele cruci din secolele XIX- XX au reprezentate tipul iconografic Hodighitria (Îndrumătoarea către Hristos) . Maica Domnului ține Pruncul (înfășat s...
Construirea pridvorului de zid - fotografie document
În 1966 s-a constituit din zid pridvorul bisericii parohiale, înlocuindu-se cel originar, din lemn. Prin contribuţia bănească a preotului, cântăreţului și enoriașilor şi prin munc...
Dedicații, autografe și însemnări din cărțile de cult (III)
Dumnezeieștile Liturghii (sau Liturghierul) ediția 1950, cuprinde informații și adnotări agrometeorologice de interes. Părintele Mihai Constantin a participat asfel la perpetuarea tradiției de a &i...
Dedicații, Autografe şi Însemnări din cărțile de cult (II)
 În 1975 s-au consemnat în Liturghier (cartea dumnezeieștilor slujbe de slăvire a lui Dumnezeu) două evenimente meteorologiceimpresionante: inundațiile din martie și ninsoarea din noiembrie. P...
Istoria crucilor cioplite din Plevna (IX)
   Cercetând tipologia crucilor funerare ce au reprezentată Răstignirea Domnului, se identifică un „model” în care icoana răstignirii este înconjurată de o cunună sau coroană din ramuri î...
Istoria crucilor cioplite din Plevna (VIII)
  Tipul crucilor ce au reprezentată Răstignirea Domnului  Mântuitorul Hristos este  răstignit pe cruce, de cele mai multe ori întretăierea brațelor crucii fiind...
Colectiviştii de frunte (fotografie document)
  În  anul 1978 Cooperativa Agricolă de Producție Plevna avea ca personal administrativ, dintre localnici, pe următorii: Ion Niță (preşedinte), Stelian Velicu (contabil), Maria Banc...
O icoană inedită a Sfântului Pantelimon
  În cimitirul parohiei, veghind de 80 de ani locul de odihnă al unei credincioase cu evlavie la Sf Pantelimon, se găseşte o cruce din calcar, în al cărei câmp central de la ...
Istoria crucilor cioplite din Plevna (VII)
  Crucile funerare din cimitirul parohial, cioplite în calcar numulitic, datate între ultimele două decenii ale sec XIX și deceniul  cinci al secolului XX, cuprind o mare...
Tabloul Episcopului Gherontie Nicolau- obiect al muzeului parohial
Printre obiectele viitorului muzeu parohial se găseşte, într-o stare acceptabilă de conservare, portretul fotografic al Episcopului Constanței, Gherontie, ce a arhipăstorit duhovniceşte acest...
Istoria crucilor cioplite din Plevna (VI)
  În cimitirul Valea Rusului, a fost strămutată în anii comunismului o cruce memorială, amplasată inițial ca troiță de răspântie, ridicată în anul 1936, cu ocazia popos...
Un dar, de pomenire, către viitorul muzeu parohial
   Fiii Marin şi Nicolae ai vrednicei familii Mătuşa (Ion şi Elena) au oferit, spre pomenire în rugăciune şi spre veşnică amintire a părinților lor răposați, viitorului muzeu parohi...
Sfeşnic- obiect al muzeului parohial
În anul 1944, familia Tache şi Alexăndrina Barbu (nume gravat în mod eronat "Bărbulescu") din Mihai Viteazul, donează bisericii din Plevna (unde slujea ca paroh ginerele lor, ...

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2017 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator