Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Liturghierul lui Macarie, prima carte tipărită în Țara Românească- 1508, frumusețea începuturilor (I)
„A întru Sfinți Părintelui nostru arhiepiscop al Cesariei și al Capadociei Vasile cel Mare, povățuire către preot despre Dumnezeiasca slujbă și despre grijire.” (limba slavonă)
Evanghelia tipărită la Tbilisi, cu sprijinul Sf Antim Ivireanul, de Mihail Ștefanovici, 1709
„Aciastă Sf[î]ntă Carte a D[u]mn[e]zeeștii Ev[an]g[h]elii, Carea cu închinăciune să aduce Înălțimii tale, prea luminate Doamne, iaste roada cea noao care Pământul Iverilor [Georgia] adăpăndu-să din...
Rugăciunea care au învățat pre apostoli Domnul nostru Iisus Hristos
„Tatăl nostru carele ești în ceriuri. Aicea ne învață să știm cum că n-avem alt tată făru numai pre Dumnezeu cel din ceriuri, precum la Matheiu, în 25 de capete zice: și tată să nu chiemați voi pre...
Lumea aceasta iaste ca o mare ce să tulbură...(Fragment din Didahii)
  „Lumea aceasta iaste ca o mare ce să turbură, întru care niciodată n-au oamenii odihnă, nici linişte. Corăbiile între valuri sunt împărăţiile, crăiile, domniile şi oraşele, mulţimea norodului, po...
Începutul anului comemorativ al Sfântului Antim Ivireanu, în Parohia Plevna
  Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa de lucru din 28-29 octombrie 2014  a declarat anul 2016 drept Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul come...
Taina principiului non-violenței, dezvăluită de Sfântul Ioan Hrisostom
   „Să ne fie, dar, rușine nouă (...) care ca lupii ne năpustim asupra dușmanilor noștri! Dacă ne purtăm ca oile, învingem; învingem, biruim, chiar dacă ne-ar înconjura haite de lupi; dar dacă ne f...
Să primim cu smerenie darurile lui Dumnezeu (îndemn hrisostomic)
   „Te lauzi că ești frumos la chip? Apoi cu aceasta se laudă și coțofana. Te lauzi că ești bogat, că ai aur și pietre prețioase? Apoi cu aceasta se laudă și tâlharii și criminalii. Te la...
Educația copiilor, modelul Iov (avertisment hrisostomic)
   „Ascultă cum se îngrijea Iov de creșterea copiilor lui! Nu-i răsfăța peste măsură, așa cum facem noi, ci le cerea să aubă viață desăvârșită. Dacă aducea jertfe pentru păcatele neștiute...
Cum ajută credința în surmontarea dificultăților vieții? Sfântului Ioan Gură de Aur către episcopul Chiriac
   “Vino să-ţi potolesc rana mâhnirii şi să-ţi risipesc negura cugetului. Ce te mâhneşte şi te întristează? Că iarna este grea şi că furtuna ce cuprinde Biserica este amară? Ştiu şi eu aceasta şi n...
Sfântul Ioan Gură de Aur, sfat privind ajutorarea aproapelui
   „Nimeni(...) nu-i atât de bun prieten al lui Dumnezeu ca acela care trăiește spre folosul celor din jurul său. de aceea ne-a dat Dumnezeu cuvânt, mâini, picioare, tărie trupească, mint...
Nedreptatea- folosul câștigat prin suferirea ei (Sf Ioan Gură de Aur)
   „Orice nedreptate, pe care o suferim de la cineva, este socotită de Dumnezeu fie pentru izbăvire de păcate, fie pentru răsplătire.” (Omilii la Matei)
Despre „teoria” și „practica” educațională în biserică (cugetare a Sfântului Ioan Hrisostom)
   „Dacă venim la biserică în fiecare zi, dacă ascultăm necontenit predica, dacă auzim atâtea învățături și avem și ajutorul postului, dar nu biruim aceste patimi și celelalte rele ce ni ...
Despre darurile ce trebuie aduse la biserică (povață a celui cu Gura de Aur)
    „Să nu căutăm, dar, să dăruim bisericii vase sfinte din aur, ci să căutăm ca ele să fie și din muncă cinstită. Munca aceasta cinstită, în care nu intră nici jaful, nici furtul,este mai de preț ...
Folosul citirii Sfintelor Scripturi de către mireni (sfat hrisostomic)
"Ce ziceţi, dragii mei? Nu vă revine vouă citirea Sfintei Scripturi, pentru că sunteţi prea ocupaţi? Vă spun însă că voi aveţi mai multă nevoie decât călugării. De fapt, ei sunt feriţi chiar prin f...
Lucrarea tainică a propovăduirii și a conștiinței (perspectivă hrisostomică)
„Cei care se duc în aşezămintele de vindecare lumeşti nu pot ascunde rănile şi vătămările lumeşti, ba încă doctorul nu poate să le dea nici o doctorie, dacă ei n-au descoperit mai întâi rana; aici ...
Cum lucrează știutorul inimilor ? (răspuns hrisostomic)
   „Când vede că vrem să facem cele ce trebuie și că avem gânduri curate, Dumnezeu ne întinde mâna, ne răsplătește înainte de a ne osteni, ca să ne mărească cu asta și mai mult râvna. Și ...
Cercul „închis” al iconomiei și al dragostei. Perspectiva hrisostomică
   „Hristos spune: Eu sunt părintele tău, Eu sunt fratele tău, Eu sunt mirele sufletului tău, Eu sunt scăparea ta, Eu sunt hrana ta, Eu sunt îmbrăcămintea ta, Eu sunt rădăcina ta, Eu sunt...
Paza gândurilor. Sfat practic al Sfântului Ioan Gură de Aur
    „ Dar cum poți supune un gând sălbatic? m-ar întreba cineva.   - Ce spui omule? Supunem leii, le îmblânzim sufletele lor și te îndoiești dacă putem îmblânzi sălbăticia unui ...
Sfântul Ioan Gură de Aur despre efectul primirii Sfintelor Taine cu vrednicie
„Acest sânge euharistic se răspândește în suflet imediat ce este băut, el îl adapă și il hrănește. Acest sânge, când este primit cu vrednicie, îi pune pe fugă pe diavoli, îi cheama să vină la noi...
Considerente hrisostomice asupra curăției morale a creștinilor ce se roagă în biserică
"Să cunoaștem, dar, care sunt cele ce spurcă pe om! Să le cunoaștem și să  fugim de ele! Văd că mulți au un astfel de obicei în biserică; se sârguiesc să vină la biserică cu haine curate, cu main...

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2017 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator