Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Fă Doamne odihnă sufletelor celor adormiți
   „Fă odihnă Doamne sufletelor acelora care au adormit, adu-ți aminte de aceia care împreună cu sfinții noștri Părinți au plăcut înaintea feței Tale, profeți, patriarhi...
Ce voiu să zic de nesimţirea cea mare a oamenilor acestui veac? 
„Ce voiu să zic de nesimţirea cea mare a oamenilor acestui veac? Lumea aceasta iaste ca o mare ce să turbură, întru care niciodată n-au oamenii odihnă, nici linişte. Corăbiile &ici...
Premiere mondiale românești în arta tiparului arab
   În anul 1701, românii aveau să dăruiască creștinilor arabi prima carte creştină cu literele alfabetului lor, „Liturghierul“, care a fost şi una dintre primele cărţi arabe tipărite cu l...
Tezaurul liturgic, 3
 „Adam, prin înșelăciune împiedicându-se, jos s-a pogorât în prăpastia iadului; dar Tu, Cel ce ești din fire Dumnezeu milostiv, Te-ai pogorât spre căutarea lui și, pe umere purtându-l, împreun...
Comuniune euharistică și responsabilitatea creștină a tinerilor (conferință)
  Anul 2016, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, dorește să evidențieze necesitatea unei conlucrări mai ...
Pilde filosofești, tipăritură a Sf Antim Ivireanul, 1713
„Pilde filosofești de pe limba grecească tâlmăcite rumâneaște, carele cu cucerie s-au închinat prea luminatului oblăduitoriu Țării Rumânești Ioann Constandin Basarab Voevod, fiind Mitropolit Kir An...
Semnătura Mitropolitului Antim Ivireanul
Smeritul Mitropolit Antim
Liturghierul lui Macarie, prima carte tipărită în Țara Românească- 1508, frumusețea începuturilor (II)
„Rânduiala dumnezeieștii slujbe și în ea a diaconilor”
Activitatea Sf Antim Ivireanul în Țara Românească
  S-a născut probabil în 1650, în Iviria (Georgia sau Gruzia), ucis cândva în intervalul septembrie – octombrie 1716 de către ostaşi turci. Luat de tânăr în robie de turci şi dus la Constan...
Liturghierul lui Macarie, prima carte tipărită în Țara Românească- 1508, frumusețea începuturilor (I)
„A întru Sfinți Părintelui nostru arhiepiscop al Cesariei și al Capadociei Vasile cel Mare, povățuire către preot despre Dumnezeiasca slujbă și despre grijire.” (limba slavonă)
Evanghelia tipărită la Tbilisi, cu sprijinul Sf Antim Ivireanul, de Mihail Ștefanovici, 1709
„Aciastă Sf[î]ntă Carte a D[u]mn[e]zeeștii Ev[an]g[h]elii, Carea cu închinăciune să aduce Înălțimii tale, prea luminate Doamne, iaste roada cea noao care Pământul Iverilor [Georgia] adăpăndu-să din...
Rugăciunea care au învățat pre apostoli Domnul nostru Iisus Hristos
„Tatăl nostru carele ești în ceriuri. Aicea ne învață să știm cum că n-avem alt tată făru numai pre Dumnezeu cel din ceriuri, precum la Matheiu, în 25 de capete zice: și tată să nu chiemați voi pre...
Lumea aceasta iaste ca o mare ce să tulbură...(Fragment din Didahii)
  „Lumea aceasta iaste ca o mare ce să turbură, întru care niciodată n-au oamenii odihnă, nici linişte. Corăbiile între valuri sunt împărăţiile, crăiile, domniile şi oraşele, mulţimea norodului, po...
Începutul anului comemorativ al Sfântului Antim Ivireanu, în Parohia Plevna
  Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa de lucru din 28-29 octombrie 2014  a declarat anul 2016 drept Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul come...
Taina principiului non-violenței, dezvăluită de Sfântul Ioan Hrisostom
   „Să ne fie, dar, rușine nouă (...) care ca lupii ne năpustim asupra dușmanilor noștri! Dacă ne purtăm ca oile, învingem; învingem, biruim, chiar dacă ne-ar înconjura haite de lupi; dar dacă ne f...
Să primim cu smerenie darurile lui Dumnezeu (îndemn hrisostomic)
   „Te lauzi că ești frumos la chip? Apoi cu aceasta se laudă și coțofana. Te lauzi că ești bogat, că ai aur și pietre prețioase? Apoi cu aceasta se laudă și tâlharii și criminalii. Te la...
Educația copiilor, modelul Iov (avertisment hrisostomic)
   „Ascultă cum se îngrijea Iov de creșterea copiilor lui! Nu-i răsfăța peste măsură, așa cum facem noi, ci le cerea să aubă viață desăvârșită. Dacă aducea jertfe pentru păcatele neștiute...
Cum ajută credința în surmontarea dificultăților vieții? Sfântului Ioan Gură de Aur către episcopul Chiriac
   “Vino să-ţi potolesc rana mâhnirii şi să-ţi risipesc negura cugetului. Ce te mâhneşte şi te întristează? Că iarna este grea şi că furtuna ce cuprinde Biserica este amară? Ştiu şi eu aceasta şi n...
Sfântul Ioan Gură de Aur, sfat privind ajutorarea aproapelui
   „Nimeni(...) nu-i atât de bun prieten al lui Dumnezeu ca acela care trăiește spre folosul celor din jurul său. de aceea ne-a dat Dumnezeu cuvânt, mâini, picioare, tărie trupească, mint...
Nedreptatea- folosul câștigat prin suferirea ei (Sf Ioan Gură de Aur)
   „Orice nedreptate, pe care o suferim de la cineva, este socotită de Dumnezeu fie pentru izbăvire de păcate, fie pentru răsplătire.” (Omilii la Matei)

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator