Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Chipul Patriarhului Justinian într-o casă țărănească
 Precum în Ardeal, unde românii țin la loc de cinste portretele Mitropolitului Andrei Şaguna sau ale Crăişorului munților, o bătrânică, foarte credincioasă din satul nostru, ...
Antologhionul de la Râmnic. 1705. Studiu de caz
 Reproducem în cele ce urmează conținutul primelor pagini ale Antologhionului, începând din luna septembrie, ziua întâi.  Luna lui Septembrie, are zile,...
Antologhionul de la Râmnic. 1705. Conținutul lucrării
  Importanța Antologhionului este dată de faptul că el reprezintă o antologie din mai multe cărți bisericești, folosite mai ales în mănăstiri, unde se fac slujbe zilnic, chiar de mai mul...
Prima colaborare "externă" la site-ul parohiei Plevna
 O fiică in duh a parohiei noastre, doamna Iulia Dițoiu, originară din Râmnicu Vâlcea, ne încredințează spre publicare, cu mare disponibilitate sufletească, un studiu fo...
Să începem postul cu sfaturile Sf Antim Ivireanul
  Mustrările Sfântului Antim, adresate celor ce credeau că pot înșela Dreptea divină și Adevărul, sunt la începutul Postului Nașterii Domnului ca memento-uri duhovnicești vre...
Conferință misionar-pastorală de toamnă. Călăraşi (2)
Activitatea memorabilă în veşnicie a Sfântului Antim Ivireanul:10. Pionier al organizării operei filantropice şi de asistenţă socială (testamentul său intitulat învăţături pentru ...
Conferința pastoral-misionară de toamnă. Călăraşi
  Aspectele veşnice de pomenire ale vieții şi lucrării Sfântului Antim Ivireanul:1. Ţara Românească în epoca Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, sfârşitul se...
Sfântul Antim Ivireanul- sămânța cea bună a Bisericii
Domnitorul Brâncoveanu văzând în tine pe omul lui Dumnezeu, ca pe o comoară în Țara Românească te-a adus și cu adevărat mărgăritar de mare preț te-ai dovedit.Bucură-te...
Despre viața şi lucrarea Sfântului Antim Ivireanul- referat
  În anul comemorativ al Sfântului Antim Ivireanul, la însăşi pomenirea sfântului, 27 septembrie 2016, după slujba acatistului s-a dat citire istoriei vieții marelui ie...
Descifrarea stemei Sfântului Antim Ivireanul
Un melc urcă drumul trasat de o rază şi se îndreaptă spre o stea. Simbol al lumii, melcul sugerează dificultățile vieții. Casa lui în spirală stă mărturie despre evoluția către desăv&ac...
Semnul lui Isaia, „Fecioara va avea în pântece”
  Joi, 8 septembrie 2016, sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, este începutul pământesc al lucrării mântuirii înfăptuite de Preabunul nostru Dumnezeu. Urmare a consimț...
Fă Doamne odihnă sufletelor celor adormiți
   „Fă odihnă Doamne sufletelor acelora care au adormit, adu-ți aminte de aceia care împreună cu sfinții noștri Părinți au plăcut înaintea feței Tale, profeți, patriarhi...
Ce voiu să zic de nesimţirea cea mare a oamenilor acestui veac? 
„Ce voiu să zic de nesimţirea cea mare a oamenilor acestui veac? Lumea aceasta iaste ca o mare ce să turbură, întru care niciodată n-au oamenii odihnă, nici linişte. Corăbiile &ici...
Premiere mondiale românești în arta tiparului arab
   În anul 1701, românii aveau să dăruiască creștinilor arabi prima carte creştină cu literele alfabetului lor, „Liturghierul“, care a fost şi una dintre primele cărţi arabe tipărite cu l...
Tezaurul liturgic, 3
 „Adam, prin înșelăciune împiedicându-se, jos s-a pogorât în prăpastia iadului; dar Tu, Cel ce ești din fire Dumnezeu milostiv, Te-ai pogorât spre căutarea lui și, pe umere purtându-l, împreun...
Comuniune euharistică și responsabilitatea creștină a tinerilor (conferință)
  Anul 2016, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, dorește să evidențieze necesitatea unei conlucrări mai ...
Pilde filosofești, tipăritură a Sf Antim Ivireanul, 1713
„Pilde filosofești de pe limba grecească tâlmăcite rumâneaște, carele cu cucerie s-au închinat prea luminatului oblăduitoriu Țării Rumânești Ioann Constandin Basarab Voevod, fiind Mitropolit Kir An...
Semnătura Mitropolitului Antim Ivireanul
Smeritul Mitropolit Antim
Liturghierul lui Macarie, prima carte tipărită în Țara Românească- 1508, frumusețea începuturilor (II)
„Rânduiala dumnezeieștii slujbe și în ea a diaconilor”
Activitatea Sf Antim Ivireanul în Țara Românească
  S-a născut probabil în 1650, în Iviria (Georgia sau Gruzia), ucis cândva în intervalul septembrie – octombrie 1716 de către ostaşi turci. Luat de tânăr în robie de turci şi dus la Constan...

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2017 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator