Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Filă de acatist
Administrator: 28-10-2017 10:12:32 in Anul omagial

Condac 2
Ţie, sfinte prea-cucernic ne rugăm cu glasul nou
Tu, ce Domnul-de-pe-cruce străduişi în schivnicie
să-L destăinueşti cu duhul, faptele şi trupul tău,
ştiind că El este vraja şi comoara de tărie,
Apa-vieţii care curge tainică în orice om ;
Tu ne 'ngăduie să stăm îndeaproape raclei tale,
ca prin tine, vas ales, să slăvim pe Domnul-Domn,
să fim gata să urmăm pururea chemării Sale ;
Fii-ne ajutor, prea-sfinte, ia-ne greutatea lenii,
râvnitor să luăm aminte cu tot tâlcul viaţa ta,
şi cu suflete. curate, alăute de smerenii,
să sunăm împărăteşte cântul sfânt : Aliluia.

Icos 2
Şi-ascultând în pace cursul vieţii tale,
sfinte, fă-te nouă toiag sfânt în cale :
Fără preţ boarul satului ai fost.
Cu nuiaua verde vite ţineai turmă.
Praful şi copiii în alai de prost
pe uliţa largă te duceau din urmă
Păzitor de bivoli în câmpii ai stat
singur ca tăcerea nopţii 'n revărsat.
Zdrenţe pe trup schilav, nod, scaeţi în barbă,
nebănuind nimeni că eşti vas ales,
tu grăiai cu ploaia, pasări, sfârc de iarbă,
de sporeai în tine sfântul înţeles.
Şi văzând că 'n lume firul de izvoare
curge mai departe apă trecătoare,
ai ieşit din satul unde te-ai născut,
la o mănăstire mucezită 'n peşteri,
ai lăsat cireada mugind la păscut,
şi te-ai dat în mâna schivnicilor meşteri.
In zaconul tagmei vajnicul Cuvânt
te-a cioplit călugăr ca pe lemnul sfânt.
Cărturar ce duce slovele umflate
n'ai fost, Cuvioase-din-Basarabov.
Mână ţărănească, degete crăpate,
răsfoiau stângace file de ceaslov.
Ca o umbră albă ai trecut prin viaţă
până la sorocul schimbării la faţă.
Cunoscând şi vremea zborului din trup
ai pornit cu duhul pe drumuri de soare.
Făclie smerită cu parfum de stup,
poveste lumească viaţa ta nu are.
Privigheri, obidă, posturi, rugăciuni
ţi-au dat vrednicia să reverşi minuni.
Pentru aceasta, Sfinte, pios te rugăm,
milostiv fii nouă cei cari-ţi strigăm :
Bucură-te veghetor sub candelă de iască,
Bucură-te pildă de viaţă duhovnicească,
Bucură-te cel cu funia lepădării încins,
Bucură-te că naşterea şi moartea ţi-ai învins,
Bucură-te stăruinţă'n dovada sfintei Cruci,
Bucură-te ram-raic ce'n veac nu te usuci,
Bucură-te flamura albei nestricăciuni,
Bucură-te asprimea canoanelor cu minuni,
Bucură-te punte spre limanul suprafiresc,
Bucură-te tiparniţă de chip călugăresc,
Bucură-te însufleţire obrocită sub oase,
Bucură-te din raclă de moaşte, luminoase,
Bucură-te Dimitrie-cel-nou, Cuvioase.

Daniil Sandu Tudor, Acatistul Preacuviosului Parintelui nostru, Sf Dimitrie cel Nou, boarul din Basarabov

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator