Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Traduceri biblice frauduloase în scop iconoclast
Administrator: 04-10-2017 09:45:55 in Anul omagial
    Neavând dovezi împotriva cinstirii Crucii şi a icoanelor, iconoclaştii din zilele noastre au falsificat, parţial, Sfânta Scriptură. Aşa de pildă, între altele, Biblia ediţia britanică, folosită de toţi aceştia, înlocuieşte termenul „chip cioplit” (traducerea cuvântului grec gliptos  şi a celui ebraic fesel) cu cel de „icoană” (Psalmul 96 [97], 7; Isaia 10, 10; 21, 9; Romani 1, 2, 3). Traducerea Psalmului 96, în Biblia ortodoxă are următoare formă: „Să se ruşineze toţi cei ce se închină chipurilor cioplite şi se laudă cu idolii lor”. În schimb, traducerea britanică redă textul astfel: „Sunt ruşinaţi toţi cei ce slujesc icoanelor şi care se fălesc cu idolii lor”. Se vede aici clar intenţia frauduloasă de a induce în eroare pe cititori şi falsificarea flagrantă a cuvântului sfânt al lui Dumnezeu.  
    Acelaşi lucru se constată şi în Epistola către Romani (1, 23). Traducerea, care respectă textul original grec, spune: „Şi au schimbat mărirea (slava) lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi al târâtoarelor”. Biblia britanică redă textul astfel: „Şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o „icoană” care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare”.
    Sf. Apostol Pavel vorbeşte în primul capitol al Epistolei către Romani numai de modul idolatru de închinare al păgânilor care adorau oameni, animale, păsări şi târâtoare. Deci, nu este vorba de creştini, care n-au adorat niciodată asemenea fiinţe. Ei ştiu a deosebi Sfintele Icoane şi odoarele sfinte de idoli şi de felul lor de adorare. (pr Ioan Mircea)

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator