Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Binecuvântarea roadelor bogate în Câmpia Soarelui
Administrator: 11-07-2016 07:44:44 in Știri pe scurt

  Înncheierea secerişului în Bărăgan, început la 24 iunie, cu recolte foarte bune, este, pentru ochii ce au capacitatea de a vedea ("dacă ochiul tău e bun, tot trupul tău va fi luminat"), ca un nerostit răspuns plin de har şi de putere la rugăciunea secerătorului, rostită la începutul muncilor pentru strângerea de roade:

"Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu marea Ta milă ne-ai învrednicit să ajungem la vremea aceasta și ai bine­cu­vântat cununa anului, dând roade din belșug; Cel ce cu marea Ta bună­tate ai lăsat pământul să ne fie nouă spre hrană, Prealăudate Doamne, dă cele spre mântuirea sufletelor noastre, pașnică jertfire a primelor roade și bună folosire a secerișului, făcându-ne vrednici de bogăția bunătăților ce ne-ai dăruit. Că Tu ești dătătorul nostru de bine și Ție slavă și mulțumită și închinăciune înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin"

  O parte a ostenelilor muncitorilor pământului va fi oferită lui Dumnezeu ca euharistie, sub chipul prosforei, în timpul Sfintei Liturghii, atunci când Bunul Stăpân o va binecuvânta prefăcând-o în Euharistie, ca masă a Împărăției netrecătoare la care  invită, cu mărinimie dumnezeiască, pe toți şi pe toate.


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator