Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Sloboz, Doamne,-n urechi svinte; Grai cu de jele cuvinte
Administrator: 31-01-2017 08:22:00 in Știri pe scurt
Mihai Eminescu a dovedit permanent un cult aparte pentru cartea veche, urice, izvoade, letopisețe, manuscrisr, cărți de ințelepciune si cărți de cult, din care culegea şi a cules tot parfumul cuvintelor potrivite. Ca director al Bibliotecii Centrale din Iaşi, Mihai Eminescu, intervine la Ministerul Instrucțiunii Publice şi a Cultelor, în vederea alocarii de fonduri pentru achiziționarea unor cărți vechi de prin anticariate:Psaltirea lui Dosoftei, Acatistierul aceluiaşi, manuscrisul Carte filosofică religioasă a Sf Grigorie Sinaitul, etc.(pr M. Mocanu) În raport, Eminescu justifică: "Importanța scrierilor acestora nu se poate stabili teoretic şi de dinainte, ea se vede abia în curgerea vremii şi se schimbă după punctele de vedere, cari domină la studiul lor. Netăgăduită este însă valoarea lor stilistică şi lexicală. Stilistică, căci nu sunt scrise sub influența limbilor moderne... şi se găsesc în ele locuțiuni care incep a dispare din limba de astazi şi se înlocuiesc cu şabloane de fraze, streine dezvoltării de pân'acum a limbii noastre; lexicală, prin mulțimea de cuvinte originale, pe cari scriitorii bisericeşti şi laici, siliți să recurgă la proprii mijloace, le întrebuințează în compunerile lor."


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator