Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Antologhionul de la Râmnic. 1705. Aspecte "tehnice", de tipic
Administrator: 27-12-2016 03:12:20 in Știri pe scurt
Atât textele literare cât și cele muzicale sunt legate din aproape în aproape de slujbele dedicate pe rând câte unui sfânt din sinaxarul zilei, astfel în ziua I a Indictului se fac slujbe pentru „pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Simeon Stâlpnicul și Arhimandritul: și săborul prea sfintei de Dumnezeu născătoarei a Miasinilor, și sf(â)ntul m(u)cinic Aitala: și sfintele, 40 de Mueri. Și Ammun diaconul dascalul lor. și pomenirea sfinților M(u)cenici Callist, Evod, Și Ermoghen a înșiși fraților. Și pomenirea lui Iisus Navi. Și pomenirea a marei arderi”. Pentru aceștia, în Antologhion sunt selectate cele mai semnificative fragmente literare și muzicale, sursa de carte bisericească fiind în principal Mineiul lunii Septembrie. Fragmentele preluate din Mineie prezintă viața sfinților – în special minunile săvârșite de ei și chinurile la care au fost supuși pentru credința lor și prin care, mutându-se din viața aceasta, au primit cununa muceniciei. Tot în limba română sunt redate și „parimiile” – fragmente din Biblie (mai ales din proverbele lui Solomon, deci din Vechiul Testament), care se citesc la vecernia sărbătorilor (slujba de seară); la fel și „sedealna” (care, spre deosebire de cea dinainte, se citește la utrenie, aducă la slujba de dimineață) – secțiune a Psaltirii, în timpul citirii căreia enoriașii pot sta pe scaune; de asemenea mai poartă numele de „catismă”. Se mai observă că spre deosebire de textele literare care sunt din Mineie, textele muzicale au o mai mare varietate, fiind când „irmos” – primul vers sau prima strofă („tropar”) dintr-o cântare bisericească („canon”) care arată că după melodia sa se cântă toate cântările următoare, se mai întâlnește și sub numele de „catavasie”, când „stihuri” – versete din psalmi sau dintr-o cântare bisericească, ce se cântă recitativ, când „glasuri” sau „samoglasnice” etc. Antologhionul ne dovedește că Antim era profund preocupat de transpunerea slujbelor în românește, nu numai a praznicelor împărătești, ci și a slujbelor de peste an dedicate unui sfânt mai mare. Nici nu ajunge bine în postura de ierarh și tipărește în acest sens o carte foarte voluminoasă pe cheltuiala sa, ca să pună la îndemâna preoților instrumentul de învâțare a vieții spirituale. Faptul că Antologhionul acesta apare la numai 8 ani de la tipărirea celui de la Snagov și că Antim reușește să-l publice în limba română, dovedește nu numai patima lui sacră de a transpune texte liturgice în limba română, dar și onestitatea intelectuală de a face traducerea în conformitate cu sursa directă a originalului grec. Tocmai pe această bază transpunerile sale în românește sunt de o uimitoare adecvare la specificul limbii române și s-au dovedit rezistente în timp, fiind citite și cântate și astăzi. Efortul său de românizare a limbajului liturgic este așadar deosebit de consistent și tenace. (Iulia Dițoiu)

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator